Quotes del curs

Young girl with dollars

Aquí teniu els diferents imports de les quotes anuals i de la camisa amb la que el nen o nena s’identificarà amb la seva Unitat: les quotes són les vigents per aquesta Ronda Solar 2014/2015.

Recordeu que si teniu qualsevol dubte us podeu adreçar al nostres tresorer:

Llorenç Sánchez: llorenc.sanchezm@gmail.com

 
Quota única
Un nen 195 €
Dos nens 310€ (155€ cadascun)
Tres o més nens 115 € cadascun
El cobrament es realitzarà mitjançant domiciliació bancaria (amb la signatura de la corresponent autorizació)

Camises
L’import de la camisa es de 26€, únicament es cobrarà el primer any que el nen o nena estigui en el cau. El cobrament del mateix es realitzarà mitjançant domiciliació bancaria.
Anuncios