Com portar la camisa

L’escoltisme i el guiatge fa servir pedagògicament uns símbols, que ajuden, alhora, a ser identificats i a identificar-nos. Com a associació tenim una bandera, una ensenya i uns uniformes, com a signes externs comuns.

L’uniforme escolta es compon de les següents peces: la camisa i el fulard.

El color de la camisa, o brusa, és característic de la branca. Als caps d’unitat i responsables vinculats a una branca determinada, els hi correspon el color de la branca.

Dibujo

Dibujo2

Anuncios