Projecte Educatiu d’Agrupament (PEA)

En aquesta pàgina de la Web del Grup anem a penjar molts documents sobre el Projecte Educatiu del Grup i altres documents de caràcter ideològic i metodològic d’altres Grups i Associacions scout. Volem que aquesta pàgina reuneixi textos que ens convidin a la reflexió, a l’aprofundiment de la nostra raó d’ésser i del nostre treball.

Textos ideològics i metodològics

Projecte Educatiu d’Agrupament del Damia de Veuster

Estatuts MEG

Objectius triennals 12-15


Anuncios